Preview Mode Links will not work in preview mode

Dé 100% Podcast over Body, Mind & Soul


Oct 15, 2019

Waar stapel jij je onverwerkte emoties op in je lichaam? Wat is eigenlijk een emotie? Hoe herken, erken en handel je ernaar? In deze podcast leer je hoe het voelen van je emoties invloed heeft op jouw gezondheid en geluk.