Preview Mode Links will not work in preview mode

Dé 100% Podcast over Body, Mind & Soul


Jul 3, 2020

Veel mensen zijn onbewust en onbedoeld in slaap gevallen als het gaat over lichaamsbewustzijn, in contact zijn met zichzelf, de ander en de wereld om hen heen. De prestatiemaatschappij vergt te veel en zwakt ons allen af. Geld is een verslavend middel. Wat als je onverdoofd en vrij kunt zijn? Wat levert dat op en hoe kom je daar?

In deze podcast nodigt Vilna je uit met een kritische blik te kijken naar het nu en jouw kwaliteit van leven in de toekomst.